Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti > ROK 2009

ROK 2009

Děvče z hor


Jarní období letošního roku se v Trusnově neslo v duchu návratu do doby, kdy v bývalém hostinci u Frimlů působil místní ochotnický divadelní spolek. I v dubnu roku 2009 zde totiž vystoupili herci z řad místních obyvatel, kteří nadšenému obecenstvu představili hru s názvem Děvče z hor, kterou měl v repertoáru právě i tehdejší ochotnický spolek. Tento poměrně odvážný nápad ,  který se zpočátku jevil spíše jako žert, přerostl postupně v seriózní projekt a všichni zúčastnění vložili do příprav i průběhu samotných vystoupení skutečně maximum svých sil a schopností. Odměnou za jejich snahu bylo sedm beznadějně vyprodaných představení, končících zaslouženým aplausem diváků. Původní záměr, sehrát toto představení jen pro naše občany, záhy přerostl hranice Trusnova a o možnost shlédnout tuto hru a nechat se vtáhnout do atmosféry venkova v dobách dávno minulých, kterou umocňovaly dobové dekorace a původní kulisy s překrásnou ručně malovanou oponou, na které je nádherně vyobrazená část Trusnova, mělo zájem stále více diváků ze širokého okolí. Zpráva o tomto počinu se nakonec donesla až do pardubického rozhlasu a divadelní představení se tak stalo součástí hodinového pořadu o obci Trusnov.

Úspěch celého divadelního jara v Trusnově byl podpořen také krásným počasím, které se jako na objednávku umoudřilo vždy na víkend, kdy představení probíhala. Na závěr je jistě na místě poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu příprav a vystoupení podíleli, neboť tím jasně ukázali, že v Trusnově se v poslední době kultuře nebývale daří. Jistě je na místě zde také uvést obsazení všech rolí i technického zajištění, neboť tento počin zdejších ochotníků svým úspěchem proslavil naši obec nejen v blízkém okolí.

OSOBY A OBSAZENÍ HRY:

Josef Charvát: Zdeněk Škorpík,Terezka, jeho žena: Jitka Kudrnová, Anička – Irena Jakoubková, Mařenka – Libuše Škorpíková, Tonička –Irena Frimlová – jejich dcery, Frantík Waldman – ing. Jindřich Hemer, Jeník Voldřich – selský syn – Miroslav Jakoubek,Martin Kůs – Vlastimil Buriánek, Jakub Pudivítr – čeledín u Voldřicha – Jaroslav Jílek ml., Baron Ernst Edel z Edelsteinů – František Říha, Kamila – jeho choť – Lenka Bartáková, Isidor – Robert Zach, Polykarp – Petr Nováček – sluhové, chasa- Pavlína Kudrnová, Pavlína Frimlová, Radek Motyčka, Ondřej Šťastný, harmonika: Josef Kudrna ml., režie: Hana Dědičová, technické zajištění : Josef Kudrna, Martin Vojtíšek, Milan Friml, Lenka Vojtíšková

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

První červnový víkend proběhly v celé republice druhé volby do Evropského parlamentu. Jak se již stalo dobrým zvykem, volební účast v Trusnově výrazně překročila celorepublikový průměr, když svůj hlas přišlo odevzdat 52,5 % oprávněných voličů. Zdaleka nejvíce hlasů obdržela v Trusnově ČSSD.


TRADICE KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

I když letošnímu kalendáři kulturních a sportovních akcí vévodily jarní divadelní víkendy především co do počtu diváků a ohlasu v okolí, nesmíme zapomínat, že v Trusnově je příznivé prostředí nejen pro divadelníky, nýbrž také pro milovníky ostatních druhů zábavy a v neposlední řadě i nejrozmanitějších sportů. Organizátoři těchto podniků vkládají do úspěchu akcí spoustu času i úsilí a odměnou jim jistě jsou především spokojené tváře návštěvníků a stále se zvyšující oblíbenost a prestiž, která se projevuje hlavně tím, že zájem často převyšuje kapacitní možnosti. Nejdelší tradicí se může pochlubit lednový ples, který již 25 let připravuje myslivecké sdružení Uhersko – Trusnov. Tato společenská událost roku v místním kulturním domě si postupně získala takový věhlas, že organizátoři registrují každoročně velký příbytek zájemců o vstupenky. Bohužel sál kulturního domu není nafukovací, proto si někteří tancechtiví bohužel musí počkat minimálně do dubnové výroční okrskové schůze sborů dobrovolných hasičů, která je tradičně spojena s následnou taneční zábavou. Jednotlivé sbory se střídají v pořádání této akce, ovšem místo konání bývá každoročně v trutnovském kulturním domě.  Své pevné místo v kalendáři sportovních událostí si získaly tři turnaje pořádané spolkem přátel sportu Trusnov.

Poslední sobotu v srpnu a také poslední sobotu předvánoční se uskutečnily již 13.

Ročníky turnajů v nohejbalu a ve stolním tenisu. Z původního záměru organizátorů zpestřit si letní a adventní čas trochou sportu se běhu let stala poloprofesionální záležitost, kde k úspěchu vede dlouhá a náročná cesta a ti, kteří stanou na pomyslných stupních vítězů, musí předvést nemalé umění. Ovšem stále se ještě daří udržovat nádech původní myšlenky a všechny turnaje se odehrávají ve velmi přátelské atmosféře.

To další sportovní událost, Běh okolo Trusnova, měla od prvopočátku mnohem profesionálnější charakter, tento březnový podnik bývá zařazen do seriálu závodů, kterých se účastní závodníci na vrcholové úrovni a tomuto faktu odpovídají také předvedené výkony. O běh okolo Trusnova se organizačně stará Nový věk triatlonu, který, jak už z názvu vyplývá, sklízí úspěchy v triatlonových kláních. Přestože tedy tento závod je určen především pro aktivní sportovce, neznamená to ,  že by pořadatelé zapomínali na sportovce příležitostné. Každý rok je připraven závod pro nejmenší a také je vypsán běh pro zdraví. Obou kategorií se úspěšně účastní i obyvatelé Trusnova.

ČINNOST SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ


Přestože počet obyvatel obce Trusnov a přilehlých osad jen mírně převyšuje dvě stovky, působí zde hned dva sbory dobrovolných hasičů. Kromě toho trutnovského mají svůj sbor také v Opočně. V posledních letech se opočenský sbor úspěšně stará o pozvednutí kulturního dění v Opočně, když každoročně pořádá soutěž v požárním útoku pro sbory okolních obcí, spojené s večerní zábavou. Hasičům v Opočně také patří pochvala za zvládnutí organizace oslav 700 let od první zmínky o Opočně, které se konaly loni. Letos na jaře měl sbor hasičů z Opočna na starost také výroční okrskovou schůzi spojenou s taneční zábavou, která se konala v trusnovském kulturním domě. U hasičů v Trusnově došlo v letošním roce ke změně ve vedení sboru, když dlouholetého velitele, pana Mondočka, nahradil pan Jakoubek. Jeho prvním úkolem se stala každoročně konaná posvícenská zábava.  Hasiči z Trusnova se kromě reprezentace obce na soutěžích v požárním útoku snaží pomoci místním s udržováním pořádku, když dvakrát do roka probíhá sběr železného šrotu. Během léta seč také několikrát vypraví do obcí v bližším či vzdálenějším okolí, kde na objednávku postaví vojenský stan, který je svými rozměry unikátní a v případě nepřízně počasí pod ním najdou úkryt všichni, kteří nechtějí  zmoknout.

 

 


21. října se narodila Alžběta Martincová

 

Opustili nás:             pan Robert Zach ve věku 41 let

paní Jana Hemelíková ve věku 46 let