Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti > ROK 2003

ROK 2003

Události roku    2003

Stavba vodovodu

Obecní úřad se rozhodl napojit se na vodovod z Městce, a proto vstoupil do Svazků obcí Chroustovice. Napojení vodovodu bylo rozvrženo do tří etap. Obec Trusnov se nyní nachází již v poslední etapě prací. Výběrové řízení na dokončení prací vyhrála firma VCES vodohospodářské stavby a.s. Hradec Králové. Obec Trusnov se stala hlavním investorem akce připojení nového vodovodu ke stávajícímu vodovodnímu řádu obce Trusnov v Opočně u požární   zbrojnice.  Obec   Trusnov zažádala   ministerstvo     zemědělství  o dotaci ve výši 60 % celkových nákladů tj.  6 324 000,--Kč , které bylo vyhověno. Obec již obdržela část z této dotace. Akce má být ukončena do 31.12.2004.


Referendum

13. a 14. června 2003 proběhlo referendum o přistoupení České republiky do EU. Z Trusnova vyjádřilo svůj názor 78 lidí, ze Žiky 7, z Opočna se dostavilo 23 lidí a z Francliny 12, a svůj hlas tedy přišlo odevzdat  tedy 66% voličů. Pro náš vstup se vyslovilo 93 a proti vstupu 27 lidí. Výsledek referenda v naší obci korespondoval s celkovými výsledky, a tak se Česká republika vyslovila pro vstup do Evropské unie.

Kácení stromů

Z důvodu možného ohrožení bezpečnosti provozu na železniční trati byl obecní úřad nucen zajistit pokácení stromů v blízkosti koridoru. Obecní úřad zároveň podal žádost na obnovení porostu.

 

 

 

 

 

 

 

Stavba čekáren

Po změně jízdní trasy autobusů přestala čekárna vedle bývalé školy plnit svůj význam. Z tohoto důvodu již stojí nová čekárna u prodejny. Tuto čekárnu zhotovila firma MOSTR se sídlem v Práchovicích. Podobná čekárna vyrostla i v Opočně, na místě kde až dosud čekárna stála, ovšem již dosluhovala.

Vstup SPS Trusnov do ČSTV

28.8.2003 vstoupil Spolek přátel sportu Trusnov do organizace Českého svazu tělovýchovy (ČSTV). Tímto činem se změnila pouze jediná skutečnost, a to že od této chvíle přebírá záštitu nad všemi turnaji a jinými akcemi Spolku přátel sportu právě ČSTV.

Otevření knihovny

V červnu byla po několikaleté přestávce znovu otevřena místní knihovna. Občané si mohou knihy půjčit každý druhý čtvrtek. Knihovna navázala spolupráci s knihovnou v Moravanech a v Horním Jelení, odkud máme možnost si několikrát ročně zapůjčit nové knižní tituly.

Zakoupení faxu
Na obecním úřadu je od letošního roku umístěn novy fax. I tento přístroj přispívá jak k modernizaci kanceláře na obecním úřadě, tak potažmo i celé obce.

Vánoční strom

I v letošním roce ozdobil předvánoční čas v naší obci strom před obecním úřadem. Příjemnou adventní náladu bohužel zkazil fakt, že byly ze stromu opakovaně odcizeny barevné žárovky.

Kulturní akce

Ke kulturním a sportovním akcím byl nejvíce využíván kulturní dům. V lednu se tu konal myslivecký ples, v březnu dětský karneval, v září posvícenská zábava a poslední sobotu před vánoci turnaj ve stolním tenisu. Hasiči Trusnov zde opět uspořádali Silvestrovskou zábavu. Proběhly také fotbalový a nohejbalový turnaj na hřištích u školy. V Opočně se konal memoriál starosty hasičů.

 

V letošním roce se narodil  - Jakub Bárta   -   12.10.2003
                           nás opustili  - Zdeněk Horčička - 72 let
                                                   - Františka Machačová - 89 let