Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Vyhláška Platnost

OZV - o místním poplatku ze psů.pdf

OZV - o místním poplatu za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

OZV zrušovací.pdf

požární řád.pdf

Řád ohlašovny požáru.pdf

SN_Trusnov_Obecne_zavazna_vyhlaska_12021.docx

1.1.2024

1.1.2024

1.1.2024

1.1.2024

1.1.2024

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška 12020.docx 1.1.2021
OZV č. 12018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.docx           1. 1. 2019
Vyhlaska - nocni klid 12017 1. 6. 2017
Vyhláška 12016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1. 1. 2017

OZV 12015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2016
OZV 22015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trusnov 1. 1. 2016
OZV 32015 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trusnov 1. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatků ze psů 1. 1. 2016
Vyhláška 1/2013 , kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Trusnov č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  24. 10. 2013
Obecně závazná vyhláška 12012 - o místním poplatku 1. 1. 2013
Dodatek vyhl.2_2011 -odpady navyseni 1. 1. 2012
Vyhláška č.12011 - stanovení systému sběru komunálního odpadu 1. 5. 2011
Vyhláška č. 22011- o místním poplatku 1. 5. 2011
Vyhláška č. 32011 - užívání veřejného prostranství 1. 5. 2011

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadechOZV zrušovací.pdf