Drobečková navigace

Úvod > Obec > Knihovna

Knihovna

zde je soupis knih z výměnného fondu....

soupis knih z knihovny Pardubice

soupis knih z knihovny Pardubice

soupis knih z knihovny Pardubice

 

INFORMACE KNIHOVNY TRUSNOV

Od 1. ledna do 31. července přišlo 54 registrovaných uživatelů. Z toho bylo zapůjčeno 122 knih. Nejčastějším aktivním čtenářem je pan Vrátil. Dalšími čtenáři jsou Gita Bečková, Ivana Záleská, Markéta Kolenová, Marie Frimlová, Jindřiška Zahrádková, Eva Sýkorová, Lenka Bartáková, a další.. Z dětských čtenářů je nejaktivnější Vendula Šprincová. Občas zavítají také Denisa Rudová, Michal Ruda, Honza Jakoubek. Jak vidíte je to opravdu málo co vás chodí a přesto jsou a je z čeho vybírat.

Pardubická knihovna nám v prosince 2014 dodala 61 knih a loni 60 knih, jak pro dospělé, tak i pro děti nejnižšího věku tak i pro školáky. Také jsme objednali různé časopisy ještě s aktuálním datem. Takže nejsou staré a je z čeho vybírat.  Máme časopisy o koních, psech, kočkách, něco pro zahrádkáře i kutily. Někdo si i přijde na své z války i historie.  Pro děti tu máme Méďa Pú, Dráčik, Kačer Donald a pro slečny Bravo.

 Knihovna bude nadále otevřena každý pátek od 17.00 – 18.00 hodin. Kdyby měl někdo problém s časem nebo i jiný důvod, že se nemůže dostavit v danou hodinu, není problém mi zavolat a domluvit se na tel. 736 709 563.

Závěrem mi dovolte, Vás informovat o nedostatcích, kterých se mi dostálo z mé krátké působnosti v knihovně. Knihovna od 1. ledna 2015 zaregistrovala 13 stálých čtenářů, přesto tu je z minulých let zaregistrováno okolo 40 členů. Proto Vás prosím, hlavně ty co se ještě nedostavili a máte ještě půjčené knížky z dob minulých, prosím přineste je v co nejkratší době do knihovny.

Moc děkuji a těším se na vaši návštěvu

                                                                                                                 Knihovnice

                                                                                                                          Šárka Šprincová

 

od 23. ledna je opět v provozu

KAŽDÝ PÁTEK od 17.00 - 18.00

 http://katalog.kkpce.cz/katalog

Informace obecní knihovny

         Obecní knihovna měla k 1.1.2014 32 registrovaných uživatelů, z toho 5 do 15 let. Mezi uživatele patří kromě čtenářů také uživatelé internetu. V loňském roce si přišlo vypůjčit knihu celkem 176 návštěvníků a internet využilo celkem 54 návštěvníků. Užívání internetu platí obecní úřad  a návštěvníci jeho užívání mají zadarmo.

         Uživatelé knihovny mají skutečně z čeho vybírat. V seznamech knihovny je celkem 942 svazků, z toho je 775 svazků krásné literatury a 167 svazků naučné literatury.

         Obec zakoupila  r. 2013 13 nových knih za 2 037 Kč.

         Kromě vlastního knižního fondu mají čtenáři možnost vypůjčit si i knihy z krajské knihovny. Krajská knihovna v Pardubicích přivezla do zdejší knihovny v loňském roce 4 soubory knih s 245 svazky. Jsou to žánrově různé knihy. Např. detektivky,  literatura faktu, romantická literatura a knihy pro děti. Obecní úřad přispívá ročně 2 Kč na každého občana. Čtenáři, kteří navštěvují obecní knihovnu si v r. 2013 vypůjčili celkem 718 knih. Mezi nejvěrnější čtenáře patří p. Janáčková st. i mladší, p. Sýkorová, Bartáková, Zahrádková, Kolenová, Bečková,Těšíková a p.Vrátil. Ostatní z registrovaných chodí méně často. Z dětských čtenářů  to jsou hlavně Vendy Šprincová, Honzík Jakoubek, Michal Ruda a jeho sestra. Škoda, že těch dětí a mladých čtenářů není víc. Letos od 1. ledna do 30. června navštívilo knihovnu už 147 návštěvníků a vypůjčili si celkem 471 knih. Knihovna je pro veřejnost otevřena pravidelně každý pátek od 17 – 18 hodin. Můžete přijít i když si nic nepůjčíte.

Těším se na Vaši návštěvu

Zpráva o činnosti obecní knihovny v roce 2012

            V této krátké zprávě Vás chci, vážení občané, seznámit s činností knihovny v uplynulém roce 2012.

             Trusnovská obecní knihovna má ve svém fondu celkem 929 knižních jednotek, z toho je 762 výtisků krásné literatury a 167 výtisků literatury naučné. V minulém roce se žádné knihy nedokoupily, i když obecní úřad má na nákup knih vyčleněny určité finanční prostředky. Ke koupi nedošlo, protože Krajská knihovna v Pardubicích nám při třech rozvozech přivezla celkem 187 knižních svazků. Proto knihy nekupujeme, protože v těchto fondech jsou jak knihy klasické literatury, tak knihy od nových mladších autorů. Vzhledem k tomu, že se rozvoz knih uskutečnil celkem třikrát, rozhodl se Obecní úřad v Trusnově vyhovět žádosti krajské knihovny a poslat na její konto 3 Kč za každého občana naší obce.

          Do naší obecní knihovny chodí celkem 37 registrovaných uživatelů. Za minulý rok přišlo do knihovny celkem 275 návštěvníků. Z tohoto počtu si 213 uživatelů půjčilo knihy a 62 jich využívalo internet. Internet využívají mladší návštěvníci, především děti do 15 let. Tato služba je poskytována zcela zdarma.

          Návštěvníci, kteří si přišli pro nějakou knihu, si vypůjčili celkem 946 knih nebo časopisů. Z tohoto množství bylo půjčeno 640 svazků krásné literatury a 16 výtisků naučné literatury pro dospělé. Děti si půjčily celkem 101 knih krásné a 48 výtisků naučné literatury. Kromě knih bylo půjčeno i 141 časopisů.

          Vážení občané, vážení čtenáři, byla bych moc ráda, kdyby Vás do obecní knihovny chodilo více. Mezi nejpilnější čtenáře naší knihovny patří J. Janáčková, J. Zahrádková, J. Vrátil, E. Sýkorová, M. Kolenová, G. Bečková, M. Těšíková, L. Bartáková a další. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. Tito a další čtenáři Vám mohou potvrdit fakt, že četba knihy Vám nenahradí sebelepší televizní seriál. Přijďte se alespoň podívat a potom na místě se rozhodnete, zdali si půjčíte či nikoliv. Knihovna je otevřena každý pátek od 17 hodin.

 Těším se na Vaši návštěvu.                                                            Knihovnice - H. Dědičová