Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti

Zajímavosti

Z historie

Správní území obce tvoří čtyři vesnice - Trusnov, Franclina, Žika a Opočno.

V katastru obce je železniční trať Praha - Česká Třebová. Jižně od Trusnova protéká obcí Opočno řeka Loučná. Severně leží rybník Lodrant s významnou přírodovědeckou lokalitou. Na katastru obce se dále nachází přírodní památka "Stráň u Trusnova".

Nejstarší dochovaná zpráva o obci Trusnov je z roku 1407. Po zániku feudální správy a po zřízení obecních úřadů roku 1850 byly k obci Trusnov přičleněny osady Franclina a Žika. Při správní reformě 1961 byla přičleněna obec Opočno. První doklad o existenci Francliny pochází z roku 1683. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o obci Žika je až z roku 1525. Historická zpráva o obci Opočno je spojena s událostí z roku 1308, kdy mezi obcí Opočno - Turov přepadl německé bojovníky oddíl českých rytířů, který nad německou přesilou slavně zvítězil.

Současnost

Celé území obcí má charakter venkovského osídlení bez průmyslové výroby. Rozhodují je zde zemědělská výroba, která má středisko v Trusnově (Monas a.s. Moravany). V současnosti má obec 121 domů s 239 obyvateli. Kromě trvalých obyvatel se o sobotách a nedělích rozrůstá o chalupáře. Aktivní a úspěšnou činnost vyvíjí sbor dobrovolných hasičů Opočno a Trusnov.

Obecní úřadVe všech obcích je veřejné osvětlení, kanalizace, nová zesílená elektrifikace a kabelizace telefonní sítě. Místní rybníky a místní vodovod jsou ve správě obce.Byla dokončena celková plynofikace všech obcí.

V obci Trusnov má sídlo obecní úřad s knihovnou, bývalá škola, kulturní zařízení s pohostinstvím, požární zbrojnice, to vše ve správě obce a dále soukromá prodejna smíšeného zboží. Všechny domy jsou velmi pěkně upravené a udržované. Okolí obce s přilehlými lesy poskytuje občanům zdravé životní prostředí, klid, odpočinek, houbaření a toulky pěknou přírodou.

Okolí obce

Na východní okraj obce navazuje les Boršov. Louka o rozloze 0,32 hektaru sousedící s lesem byla v roce 1952 vyhlášena Státní přírodní rezervací. Je zde největší lokalita hořce hořepníku na území celé České republiky. Dále zde roste srpice barvířská, hvozdík svazčitý a hvozdík pyšný.

Na jižním okraji lesa je rybník Lodrant - krajinářsky i přírodovědně hodnotná lokalita. Tvoří ji rybník s porosty starých dubů na hrázi a přirozené, převážně listnaté porosty v okolí.

Pro výskyt vzácných druhů rostlin, hmyzu a zejména vodního ptactva je území navrženo k ochraně na ploše 238,6 hektaru s ochranným pásmem 118,8 hektaru. Je zde možno vidět volavku popelavou, severské druhy kachen, bukače velkého, pochopa rákosního, cvrčilku říční, chřástala, sýkořici vousatou a mnoho dalších druhů, které se zde zastavují na kratší či delší dobu při svém tahu. Žijí zde všechny druhy roháčů. Z rostlin jsou nejvzácnější nepukavka plovoucí (pravděpodobně jediná lokalita v ČR), violka slatinná, ptačinec dlouholistý a ochmel evropský.

Turisticky je tato oblast přístupná po značené cestě od železniční stanice Uhersko, po hrázi Lodrantu s pěkným výhledem na rybník, dále přes Horní Jelení až do Vysokého Chvojna. Ostatní cesty jsou upravené a vhodné hlavně pro pěší turistiku.