Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti > ROK 2010

ROK 2010

Oprava bývalé školy

Roku 1926 byla v Trusnově postavena budova obecní školy, kterou navštěvovali žáci nejen z Trusnova, ale i z okolních obcí až do roku 1982, kdy byla výuka zrušena. Od tohoto roku tedy budova školy přestala sloužit jako místo pro vyučování trusnovských dětí. Postupem času se v bývalé škole začaly konat oslavy a nejrůznější kulturní akce jako například vítání nových občánků. Škola posloužila také jako zázemí pro Spolek přátel sportu a Nový věk triatlonu při pořádání sportovních akcí. Ovšem interiéry i vybavení budovy už přeci jenom něco pamatují, proto obec Trusnov zažádala prostřednictvím Programu rozvoje venkova o poskytnutí dotace na modernizaci vybavení a rekonstrukci interiérů bývalé školy tak, aby se mohly konat nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce v prostředí příjemnějším a s kvalitnějším zázemím než doposud. V projektu bylo počítáno s celkovou rekonstrukcí části budovy, která nebyla využívána tak, aby zde vznikly prostory pro případné přespání.  Dále byly zbudovány nové sprchy a sociální zařízení, bylo zavedenou plynové vytápění a také okna prošla opravou, aby lépe těsnila. Práce se protáhnou až do příštího roku.

Volby do zastupitelstva obce

Tak jako v celé České republice, proběhly i v naší obci ve dnech 15. a 16. října volby do obecního zastupitelstva. Při pohledu na volební lístek bylo zřejmé, že obsazení trutnovského zastupitelstva dozná oproti minulým volebním obdobím výrazných změn. Tou hlavní pak bude nový starosta naší obce, neboť dosavadní starosta, pan Zdeněk Barták, se rozhodl již znovu nekandidovat. Uvolnil tak post starosty obce Trusnov, na kterém působil nepřetržitě od roku 1997, tedy úctyhodných 14 let. Za tuto dobu se podařilo obec kompletně plynofikovat, elektrické vedení bylo umístěno do země a došlo také k napojení na vodovod z Chroustovic. Šetrným způsobem se také podařilo uspořit dostatek finančních prostředků na koupi kulturního zařízení. Stejně jako bývalý starosta se na volebním lístku neobjevila také většina dosavadních zastupitelů. Znovu kandidovali pouze Marie Buriánková a Ladislav Vodvárka. Společně s nimi se na volebním lístku v rámci kandidátky Sboru dobrovolných hasičů Trusnov, jako jediného volebního subjektu objevili ještě Jiřina Čejková, Milan Friml, Jindřich Hemer, Miroslav Jakoubek, Jana Říhová, Jaroslav Jílek ml., a Vítězslav Bečka.

Do volební místnosti, která se tentokrát výjimečně nacházela v jídelně kulturního domu, jelikož budova bývalé školy procházela právě v tomto období rozsáhlou rekonstrukcí, si během pátku a soboty našlo cestu 131 oprávněných voličů. V oficiálních volebních seznamech pro volby do zastupitelstva obce je aktuálně zapsáno 185 občanů Trusnova, Opočna, Francliny a Žiky. Volební účast se tedy vyšplhala přes 70 %, což je vysoko nad republikovým průměrem. Tento fakt ovšem nebyl žádným překvapením, protože Trusnov patří při každých volbách k volebním okrskům s nejvyšší volební účastí. Nejvíce hlasů obdržel od voličů Jindřich Hemer. Svou důvěru mu vyjádřilo celkem 123 voličů. V těsném závěsu za ním skončil se 122 hlasy Milan Friml, Jana Říhová obdržela 119 hlasů, Jiřina Čejková 108 hlasů. Miroslav Jakoubek získal 104 hlasů, Jaroslav Jílek ml. 99 hlasů, Marie Buriánková 75 hlasů, Ladislav Vodvárka 72 hlasů a Vítězslav Bečka 40 hlasů.

Do zastupitelstva obec Trusnov pro volební období 2010 -2014 byli tedy zvoleni Jindřich Hemer, Milan Friml, Jana Říhová, Jiřina Čejková, Marie Buriánková, Ladislav Vodvárka a Miroslav Jakoubek. Ovšem zastupitelstvo obce nezůstalo v tomto složení příliš dlouhou dobu. Marie Buriánková využila svého práva a vzdala se mandátu. Na uvolněné místo v zastupitelstvu obce tedy nastoupil první náhradník Jaroslav Jílek ml., Na svém úvodním zasedání zvolilo zastupitelstvo obce ze svých řad nového starostu a místostarostu. Starostkou obce se stala paní Jiřina Čejková a místostarostou pan Milan Friml. Přejeme nejen jim, ale celému nově zvolenému zastupitelstvu naší obce dostatek energie a nadšení.

V roce 2010 se narodili:

Matěj Vojtíšek 8.1.

Šimon Nováček 25.1.

Markéta Šťastná 26.1.

Anna Spálenská 9.5.

Vanesa Fligerová 29.12.

Opustil nás:

pan Ladislav Cimburek ve věku 66 let.