Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti > ROK 2007

ROK 2007

OSLAVY 600 LET OBCE A 110 LET HASIČŮ

30. června se v nově vybudovaném areálu za bývalou školou uskutečnila dlouze a pečlivě připravovaná akce.  V letošním roce totiž uplynulo 600 let od první historicky doložené zmínky o obci Trusnov. Zároveň si i místní sbor dobrovolných hasičů připomínal 110 let od svého založení. Tyto dvě významné události samozřejmě nemohly zůstat bez povšimnutí, a proto se již s velkým předstihem odstartovaly přípravné práce. Poté, co se jako ústřední místo oslav určil prostor za školou, bylo nutné toto místo patřičně upravit, aby nově vzniklý areál posloužil nejen těmto oslavám, ale i dalším kulturním a společenským akcím, které se zde především v letním období budou konat.

Největší změnou prošla zadní zeď bývalé školy. Část nevyužitých prostor ve škole byla přestavěna na kiosek s kuchyňkou, který je s venkovním areálem spojen dvěma okny.

Na zadní stěnu školy plynule navazuje dřevěný přístřešek s tanečním parketem a prostorem pro hudbu. Změn doznal i blízký kurt, kde došlo k výměně všech spodních dílů pletiva a zbylé díly byly nově natřeny. Na fotbalovém hřišti byla odstraněna řada tůjí. Nově vzniklá plocha pro fotbal je větší a také umístění hřiště bude lépe vyhovovat pořádání tradičního fotbalového turnaje. Na fotbalovém hřišti byl postaven veliký stan, který měl účastníky oslav ochránit před rozmary počasí.

Na změnách areálu a přípravách oslav se výraznou měrou podíleli také občané obce Trusnov, kteří pomáhali ve svém volném čase a bezplatně, za což jim náleží poděkování.

Všechny změny a vylepšení se podařilo stihnout včas, takže propuknutí oslav již nic nebránilo. Díky krásnému počasí se nemuselo přistoupit k žádnému omezení programu, který začínal již v dopoledních hodinách a končil dlouho po půlnoci. Již od ranních hodin se sjížděli ze všech koutů republiky místní rodáci, kteří byli všichni na oslavy pozváni.  Došlo tedy k mnoha dojemným setkáním po desítkách roků a hosté si jistě měli dlouhé hodiny o čem vyprávět a mohli si i zavzpomínat na mládí prožité v Trusnově při pohlídce výstavy o historii a současnosti Trusnova, která byla připravena v prostorách bývalé školy a také při návštěvě obecního úřadu, knihovny, kulturního domu a kapličky otevřených při této příležitosti.

Jelikož bylo nutné spoustu věcí připravit až v den oslav, měli členové místních spolků, ale i ostatní občané , kteří přišli rádi pomoci, o zábavu postaráno již od rozbřesku. Během dne se tu mělo objevit až 600 návštěvníků, kteří budou mít jistě hlad a žízeň. Proto se na rožni točilo prase a členky místního Svazu žen připravovali nejrůznější pochoutky.

Jak jsem již zmínil výše, s velkým úspěchem se setkala výstava, která měla příchozím hostům přiblížit dávnou i blízkou minulost obce Trusnov, seznámit je s činností místních spolků a sdružení a tké představit výtvory zdejších umělců. Tato výstava byla rozdělena do několika tematických částí. Ve společenské místnosti mohli zdejší rodáci zavzpomínat na své mládí nad fotografiemi z doby nedávno minulé. V tělocvičně pak bylo možno prohlédnout historické dokumenty , ale i starožitnosti zapůjčené od místních obyvatel a v neposlední řadě také umělecká díla zdejších malířů a řezbářů.

 

 

 

 

 

 

Samotné oslavy zahájila několika lidovými písněmi Barevná muzika a za jejího hudebního doprovodu se všichni aktéři oslav přesunuli před budovu obecního úřadu, kde byl po krátkém projevu pana starosty o historii obce  za zvuku státní hymny slavnostně vyvěšen nový prapor obce Trusnov. Po návratu všech hostů zpět za školu mohl pokračovat hlavní program, který zahájil starosta, pan Zdeněk Barták, přivítáním všech rodáků, hostů i místních obyvatel a projevem o historii, ale především také současnosti obce, poděkováním sponzorům a všem, kdo se podíleli na přípravách těchto oslav. Po panu starostovi vytupili se svými projevy také senátorka za naš kraj paní Václava Domšová a primátor města Pardubic Václav Deml.  Při doprovodném programu  předvedli své umění hasiči z okolních obcí, ale k vidění byl i požární útok v historickém provedení a s velkým úspěchem se setkala také parodie na požární útok připravená místním svazem žen.

Na jednom z hasičů byla předvedena ukázka první pomoci. Vystoupila také Marie Buriánková s drezůrou svého koně. K překvapení všech se z nebe snesli tři parašutisté, kteří byl samozřejmě také součástí skutečně bohatého a zajímavého programu. Jelikož mnoho hostů přijelo i se svými malými dětmi, byly pro ně na asfaltovém kurtu připraveny nejrůznější soutěže o pěkné ceny sponzorů.

Ale nesoutěžili jenom děti. K všeobecnému veselí přispěly také soutěže pro dospělé, jako chůze na chůdách, nebo přetahování lanem. Po skončení všech soutěží a vystoupení již začala hrát skupina Bylo nás pět., která bavila hosty až do pozdních nočních hodin.

 

věrem je jistě na místě zdůraznit, že celé oslavy se skutečně velmi povedly, a to především díky výborné organizaci a úsilí místních obyvatel, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a podílet se tak na přípravách i průběhu oslav.

 

Rok 2007 se tedy nesl ve jménu oslav 600 let obce. Ovšem tato akce nebyla zdaleka jediná, která se v Trusnově a Opočně během roku 2007 odehrála. Ještě než se konkrétně zmínil o jednotlivých kulturních a společenských akcích, rád bych pochválil všechny, kteří se na těchto akcích podílejí, neboť především díky nim se Trusnov stává stále známějším nejen v okolí. Všechny tyto akce získávají rok od roku větší popularitu a někdy  je poměrně obtížné se pro velký zájem dokonce vůbec jen zúčastnit. K již tradičnímu mysliveckému plesu, třem sportovním turnajům,  běhu okolo Trusnova a dětskému karnevalu přibyla v letošním

roce ještě diashow známého cestovatele Leoše Šimánka, který se s vyprodaným kulturním domem  podělil o své zážitky z cest po Severní Americe. V příštím roce nás čekají oslavy  v Opočně, kde si místní obyvatelé připomenou dokonce 700 let od historicky první doložené zmínky o jejich obci. Oslavy mají pod patronátem místní hasiči, kterým přeji pěkné počasí, aby se jim akce zdařila jako ta Trusnovská.

 

V roce 2007 se narodili:

Eliška Divíšková

Martin Růžek

 

Opustili nás:

Marie Šťastná                    74 let

Josef Novotný                   75 let

Vladislav Toušek               79 let

Marie Čejková                    78 let

Josef Šejnoha                     38 let