Podstránky fotografie
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > ROK 2004

ROK 2004

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje

 

O prvním listopadovém víkendu se konaly volky do zastupitelstva Pardubického kraje. Alespoň jeden hlas obdrželo deset politických stran a uskupení. Nejvyššího zisku dosáhla ČSSD, která s poměrně velkým náskokem porazila ostatní. Na druhém místě skončila ODS, následována KSČM a Koalicí pro Pardubický kraj. Do volební místnosti si našlo cestu celkem 86 voličů, což činí 47,2 % všech oprávněných voličů.

Nejvyšší účast zaznamenala Franclina – 65 %, naopak nejméně občanů přijelo z Opočna – 17,7 %.

 

Volby do Evropského parlamentu

 

K 1. květnu 2004 vstoupila Česká Republika spolu s dalšími devíti státy Střední a Východní Evropy do Evropské unie. Proto se v červnu konaly první volby do Evropského parlamentu, ve kterém naši poslanci obsadí 24 míst. V naší obci  získala nejvíce hlasů ČSSD před KSČM a ODS. V celorepublikovém měřítku ovšem s velkým náskokem zvítězila ODS:

 

Práce na vodovodu

 

V letošním roce pokračovaly práce na vodovodu v podobě stavby hlavního řádu a přípojek v Žice a také stavbou hlavního řádu spojujícího Ostrov a Opočno. V Opočně byl tento hlavní řád napojen na stávající, který dosud rozváděl vodu z vrtu u Opočna. Tato voda již bohužel hygienicky nevyhovuje z důvodu nadměrného obsahu dusičnanů. Za Žikou se na tento vodovod napojí Radhošť. V obci Žika bylo vybudováno celkem 8 přípojek. Zatím zde nebyl ani hlavní řád a lidé čerpali vodu z vlastních studní. Na konci roku byla celá stavba, na kterou obec obdržela od státu pro letošní rok dotaci ve výši 4 992 000, zkolaudována a na příští rok  je naplánováno spuštění vodovodu.

 

Výměna střechy kulturního domu

 

Jelikož začalo při deštích do kulturního domu zatékat, musela se tato nepříjemná situace vyřešit. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o výměně střešní krytiny. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma PE + RO Trusnov. Firma se zavázala vyměnit stávající nevyhovující krytinu za novou. 

 

Cvičení pro ženy

 

Již několikátý rok připravují místní ženy pravidelné podvečerní cvičení. Vždy nejméně desítka žen se schází každé úterý v kulturním domě a vylepšují svou fyzickou kondici. Kromě této aktivity pořádají i další akce jako vítání občánků a každoroční dětský karneval.

 

Běh okolo Trusnova

 

20. března se uskutečnil 1. ročník běhu „Okolo Trusnova“.  Tato akce byla svým formátem výjimečná, neboť byla zařazena do Východočeského poháru a do Orlického regionu. Proto zde byly k vidění dvě velké skupiny závodníků. Zatímco jedni usilovali o body do zmíněných soutěží, druzí se přišli spíše pobavit a běhu se zúčastnili pouze pro radost. Nejdříve proběhlo několik dětských kategorií. Po jejich skončení již přišlo na řadu vyvrcholení programu a tím byl závod v kategorii mužů na 10 km. Současně s nimi odstartovali na trať také běžci nejrůznějšího věku do „běhu pro zdraví“. Jeho dílka se blížila 6 km. Bohužel již od rána sužoval závodníky nepříjemný vítr, ke kterému se postupně přidal i déšť. A tak všichni účastníci s povděkem přijali teplé občerstvení, které po celý průběh soutěží připravovaly  místní ženy. Všichni přítomni si během závodů mohli prohlédnout výstavu obrazů místního malíře p. Špačka. Většině zúčastněných nešlo ani tak o celkové výsledky, jako spíš o příjemné odreagování a zdravý pohyb. Mezi 190 účastníky ve všech kategoriích se objevilo také 21 místních občanů. Nutno dodat, že většinou dětí. Závěrem je vhodné říci, že tato akce ještě v budoucnu přispěje k zviditelnění naší obce.

 

Koledy u vánočního stromu

 

Jako již tradičně i letos zdobil prostranství před obecním úřadem vánoční smrk. Ovšem v letošním roce se tu objevilo ještě jedno zpestření předvánočního času. Na třetí adventní neděli bylo naplánováno krátké podvečerní vystoupení regionální dechové kapely _Barevná muzika“, která přijela zdejším obyvatelům zahrát několik vánočních koled a ve které působí také p. Jaroslav Jílek. Ovšem zřejmě nikdo neočekával tak hojnou účast diváků. Nejvíc byla asi překvapena samotná kapela, protože předvánoční atmosféru si sem přišlo zpříjemnit skutečně mnoho místních občanů. Všem divákům byl podáván horký punč, protože prosincový večer nepatřil k nejteplejším. Myslím, že většina posluchačů odcházela spokojena a také s lepší náladou a rádi se zde sejdou i příští rok.

 

Další kulturní události

 

Kromě již výše zmíněných akcí se během roku odehrálo mnoho dalších nejrůznějších kulturních událostí. Místní myslivecké sdružení uspořádalo jako již tradičně lednový myslivecký ples. Sbor dobrovolných hasičů Opočno organizoval Oslavu Floriana a také závody o pohár starosty obce. Sbor dobrovolných hasičů Trusnov pořádal Posvícenskou zábavu. Spolek přátel sportu Trusnov uspořádal tři sportovní turnaje. Místní Český svaz žen připravil pro děti první víkend v březnu karneval. Letošní silvestr uspořádali v kulturním domě fotbalisté TJ Jaroslav.

 

V letošním roce se narodili:

        Miroslava Dostálová

        Kateřina Brandová

 

Opustili nás:

        Zdenka Křenková   67 let

        Margita Němcová   80 let

        Blažena Janáková   87 let