Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Turistika v okolí

Turistika v okolí


Předchozí 1 3 6 11 16

Býšť

Místo
Pardubicko

Býšť je velkou obcí s 1200 obyvateli a tvoří ji kromě samotné obce ještě nedaleké osady a to Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště. Obec leží u jižního okraje Hradeckého lesa, jihovýchodním směrem od Hradce Králové a severovýchodním směrem od města Pardubice. Obcí prochází silnice spojující Hradec Králové a Vysoké Mýto. Býšť je obklopená ze tří stran malebným hradeckým lesem. Obcí protéká Byšťský potok, jež v jižní části obce ústí do Brodeckého potoka. U severního okraje Býště...

Více

Dolní Ředice

Místo
Pardubicko

Dolní Ředice jsou velkou obcí s 780 obyvateli a najdeme ji v oblasti Polabské nížiny, severovýchodním směrem od města Pardubice a západním směrem od města Holice. Dolní Ředice jsou protáhlou obcí a na východě těšně navazují na obec Horní Ředice. Obcí protéká Ředický potok a severovýchodně od obce je Ředický rybník. Severním směrem od obce se zvedají zalesněné stráně kopce Žernov ( 276 m.n.m.). Stráně tohoto vrcholku jsou chráněny jako přírodní rezervace Žernov a tvoří ji dubohabrové lesy...

Více

Horní Jelení

Místo
Pardubicko

Horní Jelení je malé město s 1900 obyvateli a najdeme je v oblasti Hradeckého lesa, východním směrem od města Holice a jižním směrem od města Borohrádek. Součástí města jsou dvě osady ležící východním směrem a to Dolní Jelení a Rousínov. Městem protéká říčka Čermná a na jejím toku jsou u jihovýchodního okraje města dva malé rybníky a to Dolní a Horní Mlýnek, sloužící také jako přírodní koupaliště. Město je obklopeno malebnými lesy. Jihovýchodním směrem od Horního Jelení jsou v lese...

Více

Horní Ředice

Místo
Pardubicko

Horní Ředice jsou velká protáhlá obec s 820 obyvateli a najdeme ji v oblasti Polabské nížiny, západním směrem od města Holice a severovýchdoním směrem od města Pardubice. Obec Horní Ředice na západě těšně navazuje na obec Dolní Ředice a na východě na město Holice. Obcí protéká Ředický potok a severně od obce najdeme dva rybníky a to Ředický rybník a rybník Mordýř. Severním směrem od obce se zvedá kopec Žernov ( 276 m.n.m.) a jeho zalesněné stráně jsou chráněné jako přírodní rezervace...

Více

Jaroslav

Místo
Pardubicko

Jaroslav je malou obcí s 220 obyvateli a najdeme ji v oblasti Holické kotliny, jihovýchodním směrem od města Holice a jižním směrem od města Horní Jelení. Kolem obce se rozprostírají Hradecké lesy a jižním směrem od obce se rozprostírá les Na Bořích. Kolem západního okraje obce protéká jedno z ramen říčky Lodrantky. U jihozápadního okraje Jaroslavi je na toku říčky vybudován rybník. Obcí prochází silnice spojující města Hradec Králové a Vysoké Mýto. První písemná zmínka o obci je z roku 1399...

Více

Trusnov

Místo
Pardubicko

Obec Trusnov tvoří i nedaleké malé osady a to Franclina, Žíka a Opočno a společně mají 220 obyvatel. Obec leží u jižního okraje Hradeckého lesa, jihovýchodním směrem od města Holice a jihozápadním směrem od města Horní Jelení. Obec Trusnov a osady Franclina a Žíka se rozkládají na pravém břehu řeky Loučná a osada Opočno na levém břehu Loučné. Severním směrem od obce je rybník Lodrant obklopený lesem. Jihozápadním směrem od Trusnova je chráněné území přírodní rezervace Bažantnice v...

Více

Uhersko

Místo
Pardubicko

Uhersko je malou obcí s 280 obyvateli a najdeme ji u jižního okraje Hradeckého lesa, jihovýchodním směrem od města Holice a jihovýchodním směrem od Pardubic. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Loučná. Obcí protéká potok Mazanec a na jeho toku jsou dva malé rybníky. Severvýchodním směrem nedaleko obce je chráněné území přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku a tvoří ji dubohabrový a lužní les s ohroženými druhy rostlin a ptactva. Jižním směrem od obce vede železniční trať na trase Česká...

Více

Barchov

Místo
Pardubicko

Barchov je malou zemědělskou obcí se 160 obyvateli a najdeme ji jihozápadním směrem od města Pardubice a jihovýchodním směrem od města Přelouč. Obec se rozkládá podél toku Podolského potoka a v jejím okolí se rozprostírá mírně zvlněná krajina s poli. Severovýchodním směrem od Barchova je nevelký les Křemenec. První písemná zmínka o obci je z roku 1327. Barchovem prochází značená trasa lokální cyklostezky.

Více

Bezděkov

Místo
Pardubicko

Bezděkov je malou zemědělskou obcí s 240 obyvateli a najdeme ji západním směrem od města Pardubice a jihovýchodním směrem od města Přelouč. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Struhy a západním směrem od Bezděkova je na toku této řeky chráněné území přírodní památky Meandry Struhy. Přírodní památku tvoří louky kolem toku říčky a přilehlé lužní lesy. Severním směrem od obce se rozprostírá rozlehlý les, v ostatních směrech od Bezděkova jsou pole. První písemná zmínka o obci je z roku...

Více

Bukovina nad Labem

Místo
Pardubicko

Bukovina nad Labem je malá zemědělská obec s 220 obyvateli a najdeme ji severním směrem od města Pardubice a jižním směrem od Hradce Králové. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Labe. Jižním směrem od obce jsou rozlehlé vodní plochy dvou usazovacích nádrží. Severovýchodním směrem od Bukoviny se rozprostírá les Korejtek a jihovýchodním směrem les nazývaný U Průhonu. Západním směrem od obce a na pravém břehu řeky Labe je elektrárna Opatovice. První písemná zmínka o Bukovině je z roku 1436 a...

Více
Předchozí 1 3 6 11 16