Drobečková navigace

Úvod > Svazky obcí Pardubického kraje

Svazky obcí Pardubického kraje

Obec Trusnov je členem  dvou svazků:

1. DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Předmět činnosti:      

 Řešení úkolů z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.                                                                                     Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy a využití ekologicky výhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízeních spravovaných obcemi, spolupráce s jinými dobr. svazky i zahraničními.

obce: Holice, Dobříkov, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice, Radhošť, Trusnov, Tyníšťko, Uhersko, Veliny, Vysoké Chvojno, Býšť - celkem 17 členů.

IČO: 70963355

Číslo registrace:  SO r.č.4 - 3.4.2002

2.  ROZŠÍŘENÍ VODOVODU CHROUSTOVICE

Předmět činnosti:

Zajištění rozšíření vodovodu Chroustovice. Zajištění zásobování pitnou vodou všech obcí, které jsou členy svazku obcí. Zajišťování provozu a údržby vodovodního zařízení. Zajišťování dalších činností v návaznosti na výstavu a provoz vodovodního zařízení.

obce: Čankovice, Hrochův Týnec, Chroustovice, Jenišovice, Moravany, Ostrov, Radhošť, Trusnov, Uhersko (9 členů).

IČO: 69863164

Číslo registrace: RgZS 11/2001 - 31.12.2001