Neinvestiční akce r. 2014:
1.  Výměna oken v pohostinství a šatně KD
2.  Rekonstrukce veřejného osvětlení Trusnov, Opočno, Franclina
3.  Dokončení územního plánu
4.  Výměna střešní krytiny na skladu za obecním úřadem Neinvestiční akce  r. 2013

1. Dokončení vodoměrné šachty Ostrov - Opočno

2. Rekonstrukce komunikace Žika

3. Rekonstrukce hromosvodu na KD, jídelně a pohostinství

4. Vybudování samostatné přípojky el. proudu k jídelně

5. Dokončení územního plánu

6. Oprava a nátěr oken KD, jídelna, pohostinství

7. Výsadba nové zeleně před bývalou školou

8. Čištění rybníku v Žice a zpevnění hráze

9. Oprava komunikace u Schneiderových

 

Neinvestiční akce r.2012:


1. výstavba vodoměrné šachty v úseku Ostrov-Opočno
2. oprava střechy kulturního domu
3. dokončení opravy nádrže za Ročkovými
4. zahájení tvorby nového územního plánu obce

5. výměna, oprava a nátěr radiátorů v sále KD

 

Neinvestiční akce rok 2011

 

1.Vyčištění příkopu pod Dostálovými a pod Bečkovými

2. Výměna okapů na bývalé budově školy Trusnov

3.Zastřešení prostoru mezi hasičárnou a stávajícím  přístřeškem

4.Osazení kanalizační šachty za rybníčkem pod Ročkovými

5.Likvidace nepovolené skládky před Chlápkovými

6. Renovace parket ve škole

 

NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2010

1. Oprava budovy bývalé školy, včetně dotace  - úprava bytu po učiteli, topení v celé budově, úprava a přístavba sociálního zařízení v budově, oprava komínů, podřezání, úprava opadající fasády..

2. Vyčistění příkopu pod Dostálovými a pod p. Bečkovými

3. OÚ Trusnov zajišťuje výchozí revizi kuchyně, sociálního zařízení, kanceláří a sálu obce a dále celkovou revizi el. energie těchto budov, včetně pohostinství. Rovněţ revize hromosvodů.

4. Oprava osvětlení v Opočně, včetně výkopových a zaměřovacích prací.

NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2009

1. Oprava okapů školy a budovy OÚ

2. Vyčištění rybníčka za Ročkovými

3. Oprava střechy na přístřešku za školou

4. Nátěr globusu a revize úchytných lan

NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2008

 

1. Výsadba keřů za budovou bývalé školy

 

2. Likvidace skládky směr Opočno za pomocí Moras, a.s. Moravany

 

3. Odkup budovy bývalé jídelny od Moras, a.s. Moravany

 

4. Prodej - likvidace - hasičského auto Robur (nepojízdné)

 

5. Seřezání krajnice  Opočno - Ostrov a oprava místní komunikace

6. Oprava okapů a natření jídelny a výměna oken v kancelářích

7. Nátěr zvoničky v Opočně

8. Nátěr přístřešku za budovou bývalé školy

 

 

 

 

 

NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2007

1. Přístavba přístřešku za budovou bývalé školy

2. Vyčištění příkopu pod střediskem ZD

3. Oprava střešní krytiny na budově bývalé školy

4. Územní řízení pro odkanalizování obcí

5. Oprava střechy na budově bývalé školy

6. Oprava čekárny u mostu v Opočně

7. Rekonstrukce a oprava sportovního areálu za budovou bývalé školy v Trusnově

8. Rekonstrukce rozvodu el.  v hasičské zbrojnici v Opočně

 

NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2006

1. Oprava hydroglobusu

2. Zatrubnění odpadu v obci Žika

3. Oprava místní komunikace

4. Oprava střechy na místním pohostinství

5. Příprava studie pro odkanalizování obcí

 

Vodovod Ostrov - Trusnov

Informace:

Investiční akce ve výši Kč 11 560 000,-- je s účastí státního rozpočtu ministerstva zemědělství kryta ve výši Kč 6 942 000,--. Vlastní zdroje činí Kč 4 619 000,-- na polovinu obec Trusnov a obec Ostrov.

Vodovod je napojen v osadě Franclina a končí na rozhraní katastrálního území Trusnov-Sedlíšťka a dále v osadě Opočno je napojen u budovy požární zbrojnice ve směru Ostrov.

Dále byla provedena výměna v armaturní šachtě u hydroglobusu v Trusnově nerezových rozvodu s uzávěrem na jednotlivé části obce a rovněž byl usazen vodoměr. (cca Kč 180 000,--)

Dne 5. listopadu 2005 bylo provedeno vpuštění vody z vodovodního řádu Chroustovice.

Bylo fyzicky  provedeno celkové předání řádu v osadě Opočně, Trusnov, Franclina  a Žika včetně dokumentace (revize, projekt, ..). Dále se připravuje smlouva o pronájmu vodovodu Trusnov obci Chroustovice a smlouvy s jednotlivými odběrnými místy.

V roce 2005 bylo provedeno:

1. oprava a nátěr osvětlení v jednotlivých obcích ve výši cca Kč 120 000,--. (dotace Kč 59 000,--)

2. nátěr zvoničky v Trusnově

3. oprava sociálního zařízení v pohostinství v obci Trusnov - provedla firma RADOŇ - Chrudim (cca Kč 122000,--)

4. Do konce roku bude vybavena obecní knihovna počítačem a internetem. Bližší údaje /otevření../ bude upřesněno. Dotace ve výši Kč 25000,--.

5. Generální úklid KD Trusnov - vymalování, úklid, leštění parket. (mysl. sdružení Uhersko, cvičící ženy)

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

UPOZORNĚNÍ

Sběr nebezpečného odpadu 22.9.2017

nebezpečný odpad 92017.pdf

Od 14. 8. 2017 je v provozu nové dětské hřiště v Opočně

Různé

odkaz na foto:

http://trusnak.rajce.idnes.cz/

Informace o zdražení vodného

Ceny vodného

Aktuality

23. 8. 2017

svoz odpadu na rok 2017

úřední deska

Jízdní řád - vlaky - Sedlíšťka

Document_65.tif 

knihovna - soupis knih z výměnného fondu

Svoz odpadu

Svoz odpadu
E:\Nová složka\G340205.gif

 

Informace pro občany

Ochrana obyvatel

v krizových situacích....

Turistický portál Pardubického kraje

Slouží k propagaci cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod.

www.vychodnicechy.info

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE

modul PASPORTU KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

http://www.geosense.cz/geoportal/trusnov
Geosense_Geoportal_navod_text.pdf
GEOSENSE_web_bannerF.png

ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANA

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověřování a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete:
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
další důl. inf. na http://www.portal.gov.cz
konkrétní živ. situace na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Formuláře ke staženíTrusnovský zpravodaj 22017 na zkoušku.pdfpozvanka na verejne zasedani 32017.docxpozvanka na verejne zasedani 32017.docx

Návštěvnost stránek

104067