2012

foto - viz. připojená fotogalerie

Uplynul rok 2012 a my zhodnotime naši práci a připomeneme si akce konané v loňském roce.

Naše preventivní činnost v obci spočívala v kontrole a údržbě hydrantové sítě, hasičského materiálu a zbrojnice. Po celý rok jsme jako vždy zabezpečovali údržbu hasičské techniky tak, aby byla v akceschopném stavu. Technika byla překontrolovaná a zazimována. Byl rovněž proveden jako každoročně úklid v hasičárně, tentokrát generální, protože došlo propojení hasičárny s budovou školy přes bývalou prádelnu. Rovněž byl majetek připraven k inventarizaci. Inventarizace byla provedena Obecním úřadem a vše bylo shledáno v pořádku.

V roce 2012 jsme oslavili 115 let SDH Trusnov a při této příležitosti jsme od OSH Pardubice obdrželi Pamětní listpamětní list

31. března jsme provedli sběr starého železa. Sběr bude z jara letošního roku opět proveden. Ještě týž večer jsme se zúčastnili okrskové valné hromady v naší obci, kterou letos pořádal sousední hasičský sbor Opočno.

6. června a 22. srpna jsme na požádání postavili stan  na Písáku v Moravanech.

Hlavní letošní náplní byla, po několika letech, účast našich žen na okrskovém kole 9. června v Jaroslavi. Tomu předcházelo nejprve seznámení se samotnou technikou, nákup sportovních triček a potom tvrdý trénink. Naše ženy se umístily se na třetím místě rovněž jako muži. Také se obě družstva jak mužů tak žen zúčastnila hasičských závodů ve Vysoké u Holic - 1. září. Zde si naše hasičky poprvé vyzkoušely útok na terč.

18. srpna jsme uspořádali Opékaní prasátka, které se po vzájemné dohodě koná každé dva roky. Účast byla hojná a toto odpoledne završilo fotbalové utkání družstva hasičů proti družstvu hasiček.

V září jsme uspořádali jako každoročně posvícenskou zábavu. Ta se i přes vyhlášenou prohibici krátce před naší zábavou vydařila. Účast byla asi 100 lidí.

U příležitosti životního jubilea jsme navštívili naše členy a předali jim balíčky.

K dnešnímu dni máme 60 členů, z toho 30 žen. Přijali jsme 4 nové členy, nikdo se neodhlásil.

Náš sbor řídí 9-ti členný výbor, který se v loňském roce sešel 4x.

Na letošní rok je plánován opět zmiňovaný sběr starého železa, okrsková valná hromada v KD Trusnov - 6. dubna,na kterou vás tímto srdečně zveme. Během léta se zúčastníme jak ženy tak muži okrskového kola asi na Uhersku a na podzim se budeme snažit opět připravit posvícenskou zábavu.

 

 

2011

 

18. června se uskutečnilo v Trusnově OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU.


VÝSLEDKY:

MUŽI

Trusnov     27,21     28,53        4. místo

Radhošť    0            35,29        6. místo

Opočno      23,41     22,10        2. místo

Tyníšťko   25,81     21,91         1. místo

Jaroslav    36,28     35,00        5. místo

Uhersko    24,88     25,33        3. místo

ŽENY

Jaroslav   37,80     1,07,76      2. místo

Opočno     38,18     36,56         1. místo

19. února - VALNÁ HROMADA SDH V TRUSNOVĚ

Na valné hromadě SDH ukončila po 10-letech činnost jednatelky SDH p. Marie Buriánková. Sbor ji tímto poděkoval a na její místo nastoupila jako nová jednatelka sboru p. Lenka Vojtíšková

2010

STAVĚNÍ STANU

OPATOVICE NAD LABEM

 

 

 

MĚSTEC

 

 

 

OSLAVY RADHOŠŤ

,

 

15. listopadu 2008 se uskutečnilo v Černé za Bory shromáždění představitelů Sboru dobrovolných hasičů okresu Pardubice, na kterém byl zveřejněn prapor hasičů. Na tento prapor přispěl i náš sbor a za to nám bylo předáno PODĚKOVÁNÍ

 

 

- OSLAVIL 30. ČERVNA 2007 110 LET

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Trusnově vznikl již v roce 1897.  5.července 1997 oslavil 100 let svého trvání.  K dnešnímu dni čítá 63 členů. Výbor je devítičlenný, funkci starosty sboru vykonává pan Jaroslav Jílek starší, velitelem sboru je pan Pavel Mondočko.

Výbor se na svých schůzích schází většinou jedenkrát za dva měsíce, někdy i častěji, pokud je třeba řešit aktuální situace. Často se konají rozšířené výborové schůze, na jejichž jednání jsou přizváni další členové sboru, kteří jsou zapojeni do konání některé z připravovaných akcí. Dochází tak k daleko lepší komunikaci a spolupráci mezi členy. Členská valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně.  Všichni členové a přizvaní hosté zde jsou informováni o činnosti sboru za uplynulý rok, je přednesena zpráva o hospodaření a revizní zpráva. Všichni přítomní mají možnost vyjádřit své názory v diskusi. Na závěr valné hromady nikdy nechybí občerstvení a posezení při hudbě.

Sbor se ve své činnosti zabývá především preventivní a represivní činností v oblasti požární ochrany, což je jeho nejdůležitější poslání. Velmi důležitá je úzká spolupráce s obecním úřadem, který pro sbor zajišťuje výzbroj a výstroj a i jinak materiálně pomáhá.  Důležitá v této oblasti je péče o požární techniku, která za zmíněných 100 let existence sboru zaznamenala značných změn.

Oblíbený, zvláště u mladších členů, je požární sport. Družstvo mužů, ale i družstvo žen, se pravidelně účastní okrskového kola v požárním sportu. Někdy družstva vyjíždí i za hranice okrsku a účastní se okresního kola a dalších soutěží.

Všichni občané Trusnova uvítají pravidelný sběr starého železa jedenkrát do roka, o který se také postará SDH. Ve sboru myslíme i na naše dříve narozené členy a při jejich životních jubileích
jdeme popřát s drobným dárkem.

V posledních letech se členové sboru zaměřili více než v předchozích letech na kulturní činnost. Několikrát trusnovský sbor pořádal Okrskovou valnou hromadu pro všechny členy okrsku. Tradicí se již stalo pořádání posvícenské zábavy na sále v Trusnově. V letošním roce se tato oblíbená akce opět uskuteční.

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

UPOZORNĚNÍ

Sběr nebezpečného odpadu 22.9.2017

nebezpečný odpad 92017.pdf

Od 14. 8. 2017 je v provozu nové dětské hřiště v Opočně

Různé

odkaz na foto:

http://trusnak.rajce.idnes.cz/

Informace o zdražení vodného

Ceny vodného

Aktuality

23. 8. 2017

svoz odpadu na rok 2017

úřední deska

Jízdní řád - vlaky - Sedlíšťka

Document_65.tif 

knihovna - soupis knih z výměnného fondu

Svoz odpadu

Svoz odpadu
E:\Nová složka\G340205.gif

 

Informace pro občany

Ochrana obyvatel

v krizových situacích....

Turistický portál Pardubického kraje

Slouží k propagaci cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod.

www.vychodnicechy.info

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE

modul PASPORTU KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

http://www.geosense.cz/geoportal/trusnov
Geosense_Geoportal_navod_text.pdf
GEOSENSE_web_bannerF.png

ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANA

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověřování a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete:
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
další důl. inf. na http://www.portal.gov.cz
konkrétní živ. situace na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Formuláře ke staženíTrusnovský zpravodaj 22017 na zkoušku.pdfpozvanka na verejne zasedani 32017.docxpozvanka na verejne zasedani 32017.docx

Návštěvnost stránek

104066