Zajímavosti

Z historie

Správní území obce tvoří čtyři vesnice - Trusnov, Franclina, Žika a Opočno.

V katastru obce je železniční trať Praha - Česká Třebová. Jižně od Trusnova protéká obcí Opočno řeka Loučná. Severně leží rybník Lodrant s významnou přírodovědeckou lokalitou. Na katastru obce se dále nachází přírodní památka "Stráň u Trusnova".

Nejstarší dochovaná zpráva o obci Trusnov je z roku 1407. Po zániku feudální správy a po zřízení obecních úřadů roku 1850 byly k obci Trusnov přičleněny osady Franclina a Žika. Při správní reformě 1961 byla přičleněna obec Opočno. První doklad o existenci Francliny pochází z roku 1683. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o obci Žika je až z roku 1525. Historická zpráva o obci Opočno je spojena s událostí z roku 1308, kdy mezi obcí Opočno - Turov přepadl německé bojovníky oddíl českých rytířů, který nad německou přesilou slavně zvítězil.

Současnost

Celé území obcí má charakter venkovského osídlení bez průmyslové výroby. Rozhodují je zde zemědělská výroba, která má středisko v Trusnově (Monas a.s. Moravany). V současnosti má obec 121 domů s 239 obyvateli. Kromě trvalých obyvatel se o sobotách a nedělích rozrůstá o chalupáře. Aktivní a úspěšnou činnost vyvíjí sbor dobrovolných hasičů Opočno a Trusnov.

Obecní úřadVe všech obcích je veřejné osvětlení, kanalizace, nová zesílená elektrifikace a kabelizace telefonní sítě. Místní rybníky a místní vodovod jsou ve správě obce.Byla dokončena celková plynofikace všech obcí.

V obci Trusnov má sídlo obecní úřad s knihovnou, bývalá škola, kulturní zařízení s pohostinstvím, požární zbrojnice, to vše ve správě obce a dále soukromá prodejna smíšeného zboží. Všechny domy jsou velmi pěkně upravené a udržované. Okolí obce s přilehlými lesy poskytuje občanům zdravé životní prostředí, klid, odpočinek, houbaření a toulky pěknou přírodou.

Okolí obce

Na východní okraj obce navazuje les Boršov. Louka o rozloze 0,32 hektaru sousedící s lesem byla v roce 1952 vyhlášena Státní přírodní rezervací. Je zde největší lokalita hořce hořepníku na území celé České republiky. Dále zde roste srpice barvířská, hvozdík svazčitý a hvozdík pyšný.

Na jižním okraji lesa je rybník Lodrant - krajinářsky i přírodovědně hodnotná lokalita. Tvoří ji rybník s porosty starých dubů na hrázi a přirozené, převážně listnaté porosty v okolí.

Pro výskyt vzácných druhů rostlin, hmyzu a zejména vodního ptactva je území navrženo k ochraně na ploše 238,6 hektaru s ochranným pásmem 118,8 hektaru. Je zde možno vidět volavku popelavou, severské druhy kachen, bukače velkého, pochopa rákosního, cvrčilku říční, chřástala, sýkořici vousatou a mnoho dalších druhů, které se zde zastavují na kratší či delší dobu při svém tahu. Žijí zde všechny druhy roháčů. Z rostlin jsou nejvzácnější nepukavka plovoucí (pravděpodobně jediná lokalita v ČR), violka slatinná, ptačinec dlouholistý a ochmel evropský.

Turisticky je tato oblast přístupná po značené cestě od železniční stanice Uhersko, po hrázi Lodrantu s pěkným výhledem na rybník, dále přes Horní Jelení až do Vysokého Chvojna. Ostatní cesty jsou upravené a vhodné hlavně pro pěší turistiku.

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

UPOZORNĚNÍ

Sběr nebezpečného odpadu 22.9.2017

nebezpečný odpad 92017.pdf

Od 14. 8. 2017 je v provozu nové dětské hřiště v Opočně

Různé

odkaz na foto:

http://trusnak.rajce.idnes.cz/

Informace o zdražení vodného

Ceny vodného

Aktuality

23. 8. 2017

svoz odpadu na rok 2017

úřední deska

Jízdní řád - vlaky - Sedlíšťka

Document_65.tif 

knihovna - soupis knih z výměnného fondu

Svoz odpadu

Svoz odpadu
E:\Nová složka\G340205.gif

 

Informace pro občany

Ochrana obyvatel

v krizových situacích....

Turistický portál Pardubického kraje

Slouží k propagaci cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod.

www.vychodnicechy.info

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE

modul PASPORTU KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

http://www.geosense.cz/geoportal/trusnov
Geosense_Geoportal_navod_text.pdf
GEOSENSE_web_bannerF.png

ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANA

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověřování a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete:
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
další důl. inf. na http://www.portal.gov.cz
konkrétní živ. situace na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Formuláře ke staženíTrusnovský zpravodaj 22017 na zkoušku.pdfpozvanka na verejne zasedani 32017.docxpozvanka na verejne zasedani 32017.docx

Návštěvnost stránek

104068