ROK 2005

VODOVOD - uvedení do provozu

Od listopadu již občané využívají novou vodu z Chroustovic, která odpovídá hygienickým normám. Vrt v Opočně, jehož vodu občané dosud využívali, bude nadále sloužit pouze jako náhradní zdroj vody.

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Naše obec obdržela od Pardubického kraje dotaci 58 000,-Kč na opravu veřejného osvětlení. Z této dotace tak byl hrazen nový nátěr všech lamp a také byl odborníkem zkontrolován jejich technický stav a odstraněny závady.

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V POHOSTINSTVÍ

Hospoda

Sociální zařízení v místním pohostinství svým stavem již nevyhovovalo jak po technické, tak po hygienické stránce. Proto se obec jako vlastník rozhodla investovat do jeho opravy. Vstup naší země do Evropské Unie s sebou přinesl také zpřísnění norem pro provozování pohostinství. Proto byl tento prostor kompletně přebudován a po dokončení prací již sociální zařízení splňuje technické i hygienické  normy Evropské Unie.

LESNÍ DRUŽSTVO UHERSKO

Naše obec je od roku 1996 členem Lesního družstva Uhersko. Toto družstvo disponovalo částí lesů, které jsou v majetku naší obce. Od letošního roku poskytla naše obec zbytek svých lesů k užívání Lesnímu družstvu Uhersko.

VYBAVENÍ POČÍTAČI

V letošním roce byly v budově obecního úřadu umístěny dva nové počítače. První z nich nahradí stávající přístroj v přízemí. Tento starší typ, který již plně nevyhovoval požadavkům, byl vyřazen z provozu a na jeho místo byl instalován nový, svými parametry zcela opovídající současným potřebám i s ohledem na jeho budoucí častější využití. Druhý počítač byl umístěn do obecní knihovny v prvním patře. Podle vyhlášky Ministerstvsa kultury mají mít občané možnost přístupu k internetu a jednou z možností je právě internetizace sítě knihoven. Za přispění dotace od Pardubického kraje tedy obec zakoupila počítač, který bude od příštího roku sloužit všem občanům, kteří si tak budou moci najít na internetu vše, co potřebují.

VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo naší obce pořádá každého čtvrt roku pravidelné veřejné zasedání v budově bývalé školy.Starosta obce nejdříve přívítá přítomné občany a seznámí je s prací zastupitelstva, plněním rozpočtu a jeho plány do budoucna. Poté nastane čas na návrhy a připomínky z úst občanů. Lidé tak mají možnost podílet se touto cestou na chodu naší obce, neboť zastupitelstvo se všemi věcnými návrhy zabývá. Zájem občanů se v poslední době zvýšil a je sympatické, že lidé mají zájem být informování o práci zastupitelstva a o dění v obci.

DÁREK PRO NOVÉ OBČÁNKY

Od letošního roku dostane každý nový občánek naší obce při příležitosti slavnostního vítání, které připravuje místní Český svaz žen, zlatý řetízek v hodnotě Kč 1000,- jako dárek od obce Trusnov.

Zlatý žetízek se tak pro každého nového občánka stane památkou pro tento slavnostní den.

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT

Tak jako v loňském roce se i letos o třetí adventní neděli sešli občané u vánočního smrku, aby si za znění koled v podání Barevné muziky zazpívali a načerpali příjemnou předvánoční atmosféru. Tato akce se i letos setkala s velkým ohlasem a lidé se před obecním úřadem sešli skutečně v hojném počtu. Příchozí měli možnost zahřát se horkým punčem a mohli při příjemných tónech vánočních koled zapomenout na všední starosti, které se právě v předvánočním období kupí.

 

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE

I v letošním roce poroběhlo několik tradičních kulturních a sportovních akcí. Kulturní dům posloužil mysliveckému sdružení k uspořádání plesu, hasičům k posvícenské zábavě, Českému svazu žen k dětskému karenevalu

 

 

a Spolku přátel sportu k Vánočnímu turnaji ve stolním tenisu. V areálu u bývalé školy proběhly turnaje ve fotbale a nohejbalu

 

 

 

 

a také zde měl start březnový Běh okolo Trusnova.

 

 

 

 

 

V LETOŠNÍM ROCE SE NARODILI:

Jaromír Hemer          3.7.2005

Vojtěch Divíšek         30.6.2005

Michael Ruda            23.8.2005

OPUSTILI   NÁS:

František Valenta, 76 let

Anežka Andrová, 91 let

Josef Čapský, 63 let

Jarmila Valentová, 72 let

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

23. 9. Berta

Zítra: Jaromír

UPOZORNĚNÍ

Sběr nebezpečného odpadu 22.9.2017

nebezpečný odpad 92017.pdf

Od 14. 8. 2017 je v provozu nové dětské hřiště v Opočně

Různé

odkaz na foto:

http://trusnak.rajce.idnes.cz/

Informace o zdražení vodného

Ceny vodného

Aktuality

23. 8. 2017

svoz odpadu na rok 2017

úřední deska

Jízdní řád - vlaky - Sedlíšťka

Document_65.tif 

knihovna - soupis knih z výměnného fondu

Svoz odpadu

Svoz odpadu
E:\Nová složka\G340205.gif

 

Informace pro občany

Ochrana obyvatel

v krizových situacích....

Turistický portál Pardubického kraje

Slouží k propagaci cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Poskytuje kompletní informace o kraji, tipy na výlety, možnosti ubytování apod.

www.vychodnicechy.info

MAPOVÝ PORTÁL GEOSENSE

modul PASPORTU KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

http://www.geosense.cz/geoportal/trusnov
Geosense_Geoportal_navod_text.pdf
GEOSENSE_web_bannerF.png

ŽIVOTNÍ SITUACE OBČANA

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověřování a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete:
http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
další důl. inf. na http://www.portal.gov.cz
konkrétní živ. situace na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Formuláře ke staženíTrusnovský zpravodaj 22017 na zkoušku.pdfpozvanka na verejne zasedani 32017.docxpozvanka na verejne zasedani 32017.docx

Návštěvnost stránek

104067